Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon

1.  A képzés megnevezése:

Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon

 

2. Kapcsolattartó, szervezést végző személy, szervezeti egység megjelölése, elérhetősége:

ME Felnőttképzési Regionális Központ, felnottkepzes@uni-miskolc.hu; 46/565-482;

 

3. A képzés célja:

A program célja, hogy a résztvevők képet kapjanak az áldozatpolitika új irányairól, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés legfontosabb (jog)intézményeiről és megoldásairól. A résztvevők megismerjék az áldozattá válás magyarországi jellemzőit, az áldozatokat a büntető eljárás során megillető jogokat és lehetőségeket, a bűncseleménnyel okozott kár jelenlegi megtérülési formáit, a másodlagos áldozattá válás kockázatát és annak elkerülési módszereit, s mindazokat az intézményeket, állami és civil szervezeteket, melyek érdemi segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozataivá vált személyeknek. A hallgatók képet kapjanak az áldozattá válás pszichére gyakorolt következményeiről és azok direkt és indirekt hatásairól.. Az elsajátított tudás segítségével a szakemberek képessé váljanak feladataik hatékonyabb elvégzésére, eredményesebb támogatás és segítség nyújtására a potenciális áldozatok vagy a már áldozattá vált személyek részére, valamint a társintézményekkel való intenzívebb és hatékonyabb együttműködésre. Ugyanakkor a képzés célja a resztoratív szemlélet minél szélesebb körű érvényre juttatása mellett az is, hogy a hallgatók képessé váljanak konfliktushelyzetek eredményesebb kezelésére és az ügyfelekkel valamint a társintézményekkel történő eredményesebb kommunikációra az általuk elsajítított technikák eredményeként.

 

4. A program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

1. Képessé válnak az áldozattá vált személyek részére eredményesebb támogatás nyújtására. 

2. Megszerzett ismereteik birtokában képessé válnak az áldozatsegítés és áldozatvédelem szempontjainak eredményesebb érvényre juttatására.

3. Hatékonyabban tudnak együttműködni azokkal az ügyfelekkel, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek. 

4. Eredményesebb együttműködést tudnak kialakítani azokkal az intézményekkel, amelyek az áldozatsegítés és az áldozatvédelem körében tevékenykednek.

5. Képessé válnak ismeretek átadására az eljárás menetéről, a jelenlegi igénybe vehető áldozatsegítési formákról és fórumokról.

6. Az áldozattá válásról szerzett információik birtokában képessé válnak felismerni azokat a helyzeteket, amelyek magukban hordozzák az áldozattá válás lehetőségét, valamint azokat a körülményeket és jellemzőket, amelyek fennállta esetén nagyobb az áldozattá válás esélye. 

7. Az áldozattá válással járó közvetett és közvetlen pszichés hatásokról szerzett ismereteik birtokában képessé válnak arra, hogy felismerjék a velük kapcsolatba került személy problémáit és segítséget nyújtsanak ennek megoldásában.

8. Az elsajátított ismeretek képessé teszi őket arra, hogy érdemi támogatást nyújtsanak a potenciális áldozatoknak az áldozattá válás megelőzése, elkerülése érdekében.

9. A gyakorlati képzés eredményeként képessé válnak a konfliktusok eredményes kezelésére. Elsajátított konfiktus-kezelési technikák segítségével képessé válnak arra, hogy tanácsot, javaslatot adjanak a konfliktus-helyzetben lévők számára konfliktusaik hatékonyabb megoldása érdekében.

10. Képessé válnak tanácsot adni az áldozattá vált személyeknek az áldozati szituációval együttjáró pszichés problémáik feloldása érdekében igénybe vehető lehetőségekről.

11. Képessé válnak a mindennapi életben leggyakrabban előforduló konfliktusokkal kapcsolatos – képzés során megszerzett - alapvető ismereteik (háttér, okok, típusok) alkalmazására.

12. Képessé válnak a konfliktus jellegének függvényében a legfontosabb konfliktus-feloldási, -kezelési módok és lehetőségek kiválasztására. 

13. Képessé válnak a tipikus konfliktushelyzetek gyakorlatban történő  felismerésére és szükség esetén az elsajátított konfliktuskezelési technikák alkalmazására.

14. Megszerzett képességeiknek köszönhetően képessé válnak az érintettekkel való hatékonyabb kommunikációra. 

15. Képessé válnak a másodlagos áldozattá válás kockázatának felismerésére. Elsajátítják annak elkerülési módszereit. 

 

5. A programba való bekapcsolódás feltételei:

1. Végzettség: Középfokú végzettség

2. Szakmai gyakorlat: Közigazgatási vagy egészségügyi, szociális, oktatási, igaszságszolgáltatási, ill. non-profit területen megszerzett gyakorlat

3. Egészségügyi alkalmasság: -

4. Esetlegesen előzetesen elvárt ismeret(ek): -

5. Egyéb feltétel(ek): A képzés költségeinek befizetését igazoló irat bemutatása.

                                      A jelentkezési lap megfelelő kitöltése, aláírása.

                                      Felnőttképzési szerződés megkötése.

 

6. Képzési idő: 48 óra, ebből - Elmélet 34 óra

                                              - Gyakorlat 14 óra

 

7. Intenzitás Időtartam:

 Napi 8 órában vagy 6 nap 1 hét - hónap

 Napi 6 órában vagy 2*4 nap 2 hét - hónap

 Napi 6 órában 4*2 nap 7 hét - hónap

 

8. A képzés formája: csoportos képzés

 

9. A tananyag egységei (moduljai):

A program moduljainak megnevezése, Elm. óraszám, Gyak. óraszám

1.  I. elméleti modul 34 -

2.  II. (gyakorlati) modul - 14

    

10. A képzés (ill. egységeinek) elvégzését igazoló irat megnevezése: Tanúsítvány 

kiadásának feltételei:

- A képzés két moduljának elvégzése.

- A képzés zárásakor megírt teszt legalább 60%-os teljesítése.

- I. (elméleti) modul esetén 10%-ot nem meghaladó hiányzás.

- Gyakorlati modulon teljes részvétel.

 

11. Képzés kezdési időpontja : Igény szerint folyamatosan  

 

12. Csoportlétszám:

1. Minimum 20 fő

2. Maximum 24 fő

 

13.  A képzés díja: Létszámtól, helyszíntől függően Ft/fő