A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása
TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt
 
BŰNMEGELŐZÉSI KÉPZÉSEK
szakembereknek és önkénteseknek
 
Jelentkezési lap letöltése felnőttképzési tanfolyamra :
LETÖLTÉS
Jelentkezési lap letöltése szakirányú továbbképzésre:
LETÖLTÉS
A Bűnmegelőzési képzések szórólapjának letöltése
LETÖLTÉS

 

A bűnmegelőzési szakember-képzés a három célrégió azon szakmai intézményei, civil szervezetei munkatársainak és önkénteseinek körét célozza, akik jelenleg vagy a jövőben szerepet vállalnak a bűnmegelőzési jelzőrendszer működtetésében és ezen keresztül egy hatékonyabb bűnmegelőzési struktúra kialakításában.
A projekt három pillérének megfelelően, valamint tekintettel a célcsoport heterogén összetételére, olyan komplex képzési blokkot alakítottunk ki, amelyben a projekt három pillérét képező kiemelt szakterülethez kapcsolódó Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) által elismert (I.) felnőttképzési tanfolyamokat és (II.) szakirányú továbbképzést kínálunk.
A tanfolyami képzéseket a projekt megvalósulási időszakában folyamatosan, míg a szakirányú továbbképzést két évfolyammal, egymás követő kezdési időponttal indítjuk.
A szállás és étkezést a projekt biztosítja.
Jelentkezni a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ honlapján [http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/kepzes/2010%20-%20Bunmegelozesikepzesek.html] közzétett jelentkezési lapon lehet. A weboldalon a jelentkezési lapok mellett szerepelnek az egyes képzésekre vonatkozó főbb információk, így a képzések időpontjai, helyszínei, illetve a projektről szóló rövid leírás.
Jelentkezni személyesen vagy postai úton továbbított és elektronikusan beküldött (aláírással ellátott, szkennelt) jelentkezési lapon egyaránt lehet. Interneten keresztül a szakmai asszisztens e-mail címén (Tarsoly Lajos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), míg postán vagy személyesen a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ postacímén (Miskolci Egyetem, Felnőttképzési Regionális Központ, 3515 Miskolc-Egyetemváros) lehet jelentkezni. Az elektronikusan érkezett jelentkezések kizárólag abban az esetben tekinthetőek elfogadottnak, ha arról a szakmai asszisztens személyre szóló visszajelzést küldött (tehát a kézbesítési vagy olvasási visszaigazolás nem elegendő).
A beérkezett jelentkezési lapokat bizottság bírálja el. A jelentkezések elfogadásáról vagy visszautasításáról a jelentkezők Miskolci Egyetemtől elektronikus és/vagy postai úton kapnak értesítést. Az eredményes jelentkezést benyújtó hallgatókkal a Miskolci Egyetem szerződést köt.

I.         A felnőttképzési tanfolyamok célja elsősorban az, hogy rövid időtartamban, intenzív formában, a célcsoport egyedi igényeinek megfelelő, téma-specifikus szakmai ismeretanyagot kapjanak a hallgatóknak. A kiemelt projekt három pillérének témájában hirdetünk képzéseket. A képzési kínálat lehetőséget biztosít arra, hogy azok a szakemberek, akik tevékenységüknél fogva több témakörben is érintettek, szándékuk szerint több tanfolyami képzésben is részt vehessenek.

II.        A szakirányú továbbképzés, amely bűnmegelőzési koordinátor oklevelet ad a résztvevőknek, komplex képzési struktúrával és tematikával átfogó képet nyújt a bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek számára. A képzés a projekt, illetve a tanfolyami képzés mindhárom területét magában foglalja.
A kétféléves képzés tudást és készségeket biztosít ahhoz, hogy az oklevelet szerző hallgatók a bűnmegelőzési munkájukat hatékonyabban végezhessék, valódi, jól működő szakmai hálót építsenek a társszakmákban dolgozókkal, így kézzelfogható eredményeket érjenek el a bűnmegelőzésben.

A képzések eredményességét segíti elő az, hogy mindkét képzéstípusban:

Felnőttképzési tanfolyamok

 

A felnőttképzési tanfolyam közös szabályai

A program célcsoportját mindegyik felnőttképzési tanfolyam, azaz FAT-képzés esetén azok a gyakorlati szakemberek alkotják, akik a mindennapi tevékenységük, munkavégzésük során alkalmazni tudják a képzésen megszerzett ismereteket, az egyes képzések közvetett célcsoportjaival (gyermek- és fiatalkorúak, áldozatok, bűnelkövetők).
A képzésre való bekerülés feltétele a középfokú végzettség.
Túljelentkezés esetén a kiválasztás során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

   • az egyes FAT-képzésekben nevesített (közvetett) célcsoporttal való foglalkozás körében szerzett szakmai gyakorlat (5 év alatt: 5 pont; 5-10 év: 10 pont; 10 évtől: 15 pont);
   • munkahelyi ajánlás (5 pont);
   • felsőfokú végzettség (5 pont);
   • a projekt szakmai megvalósításában résztvevő szakember és a projekt önkéntese, aki érdemi szakmai feladatot lát el (15 pont).

Azonos pontszám esetén előnyt élvez:

   • érettségi bizonyítvány minősítése;
   • felsőfokú oklevél minősítése.

A tanfolyamokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni :

Tarsoly Lajos
Alprojekt szakmai asszisztens I.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 46 565-111 / 23-78

A következő három tanfolyamra lehet jelentkezni:
1.        A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai


Észak-magyarországi régió
(Miskolc)

Észak-alföldi régió
(Debrecen)

Dél-dunántúli régió
(Pécs)

1. csoport
2011. 02. 07. – 2011. 02. 09.
2011. 02. 21. – 2011. 02. 23.

1. csoport
2011.07.26.-2011.07.28.
2011.08.11.-2011.08.13.

1. csoport
2011. 03. 02. – 2011. 03. 04.
2011. 03. 23. – 2011. 03. 25.

2. csoport
2011.05.16.-2011.05.18. 2011.05.30.-2011.06.01.

2. csoport
2011.11.07.-2011.11.09.
2011.11.21.-2011.11.23.

2. csoport
2012. 04. 12. – 2012. 04. 14.
2012. 05. 07. – 2012. 05. 09.

3. csoport
2011.07.21.- 2011.07.23.
2011.08.01.-2011.08.03.

3. csoport
2012.01.30.-2012.02.01.
2012.02.20.-2012.02.22.

 

4. csoport
2011.07.21.-2011.07.23.
2011.08.04.-2011.08.06.

   

5. csoport
2011.08.08.- 2011.08.10.
2011.08.22.- 2011.08.24.

   

6. csoport
2011.08.15.- 2011.08.17.
2011.08.29.- 2011.08.31.

   
7. csoport (e-learning csoport)
2012.04.12.-2012.04.14.
2012.04.26.-2012.04.28.
   
8. csoport
2012.10.29.-2012.10.31.
2012.11.12.-2012.11.14.

 

 

2.        Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon


Észak-magyarországi régió
(Miskolc)

Észak-alföldi régió
(Debrecen)

Dél-dunántúli régió
(Pécs)

1. csoport
2011.08.15.- 2011.08.17.
2011.08.29.- 2011.08.31.

1. csoport
2011. 02. 02. – 2011. 02. 04.
2011. 02. 16. – 2011. 02. 18.

1. csoport
2011.08.08.-2011.08.10.
2011.08.22.-2011.08.24.

2. csoport
2011.09.26.-2011.09.28.
2011.10.10.-2011.10.12.

2. csoport
2011.09.08.-2011.09.10.
2011.09.22.-2011.09.24.

2. csoport
2011.09.22.-2011.09.24.
2011.10.06.-2011.10.08.

3. csoport
2011.10.10.-2011.10.12.
2011.10.24.-2011.10.26.

3. csoport
2011.11.14.-2011.11.16.
2011.11.28.-2011.11.30.

3. csoport
2012.05.17.-2012.05.19.
2012.05.31.-2012.06.02.

4. csoport (e-learning csoport)
2012.03.07.-2012.03.09.
2012.03.21.-2012.03.23.

4. csoport
2012.02.13.-2012.02.15.
2012.02.27.-2012.02.29.

4. csoport
2012.06.04.-2012.06.06.
2012.06.18.-2012.06.20.

5. csoport
2012.10.17.-2012.10.19.
2012.11.14.-2012.11.16.

 

3.        Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei


Észak-magyarországi régió
(Miskolc)

Észak-alföldi régió
(Debrecen)

Dél-dunántúli régió
(Pécs)

1. csoport
2011.05.10.-2011.05.12.
2011.05.16.-2011.05.18.

1. csoport
2011.05.16.-2011.05.18.
2011.05.30.-2011.06.01.

1. csoport
2012.06.21.-2012.06.23.
2012.07.05.-2012.07.07.

2. csoport
2011.06.06.-2011.06.08.
2011.06.20.-2011.06.22.

   

3. csoport (e-learning csoport)
2012.03.29.-2012.03.31.
2012.04.18.-2012.04.20.

   

 

A három felnőttképzési tanfolyam anyagát felölelő e-tananyagok készülnek, amelynek tesztelésére az utolsó három felnőttképzési tanfolyam keretében kerül sor. Ennek segítségével a későbbiekben lehetővé válik egyrészt a projekt során felhalmozott tapasztalat és szaktudás átadása azon szakemberek számára, akik a képzésen nem tudtak részt venni, másrészt a tudásanyag elérésének biztosítása, fenntartása a projekt lezártát követően is.
A képzések időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra.
Egy csoport indításának tervezett létszáma minimum 20 fő, maximum 24 fő, gyakorlati modul esetén csoportbontással minimum 10, maximum 12 fős csoportokban zajlanak a foglalkozások.
A képzés keretében a Miskolci Egyetem oktatói, valamint külsős oktatók egyaránt részt vesznek.
A tanfolyami időszak végén sor kerül a megszerzett ismeretek ellenőrzésére. A programmodul során alkalmazott értékelés szóbeli számonkérésen alapul, amelynek rendszeressége folyamatos. Célja annak vizsgálata, hogy a hallgató elsajátította-e az átadott ismeretanyagot, illetve képes-e annak értelmezésére. Módszere a folyamatos visszacsatolás, interakció, szóbeli felelet, önálló feladatmegoldás. A képzés írásbeli teszt kitöltésével zárul.
A részvétel követésének módja az órákon való részvétel jelenléti íven történő regisztrálása. A megengedett hiányzás mértéke az elméleti modul esetén 10%, a gyakorlati modul esetén a hiányzás nem megengedett.
A képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés két moduljának elvégzése, a záróteszt legalább 60%-os teljesítése, valamint a legfeljebb megengedett mértékű hiányzás.
A FAT-képzésekre irányadó törvény előírja az előzetes szintfelmérést és elégedettségmérő kérdőív felvételét. Az előzetes szintfelmérés célja nemcsak a képzést szervezők számára történő folyamatos visszacsatolás, hanem a közvetlen célcsoport ismereteinek, tájékozottságának, esetleges hiátusainak megismerése is, amely segítséget jelent a képzés súlypontjainak meghatározásához. Az elégedettségmérő kérdőív célja, hogy segítségével a résztvevők véleményt formálhassanak a tanfolyam tartalmi, szervezési színvonaláról, a képzési helyszín színvonaláról és szolgáltatásainak minőségéről, az oktatók szakmai és pedagógiai felkészültségéről. A kérdőív kitöltése lehetőséget teremt a folyamatos visszacsatolásra, s ezen keresztül a képzések megfelelő minőségének biztosítására.

I.1.    A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai képzés

A program célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatba kerülő szakemberek megismerjék a gyermek- és fiatalkorúak magyarországi helyzetét, különös tekintettel a szegregáció, a gyermekszegénység és az esélyegyenlőség kérdéseire, valamint ezek hatásaira. Képet kapjanak a gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok hazai jellemzőiről, a gyermek- és fiatalkori bűnözés új formáiról, valamint a tipikus áldozati helyzetekről. Megismerjék a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorokat, valamint azokat az új módszereket és megoldásokat, amelyek a már bűnelkövetővé vált vagy a veszélyben élő gyermekek és fiatalok pszichopedagógiai illetve egyéb módszerekkel történő ellátását biztosítják. A képzés áttekinti a kezelőrendszer beavatkozási területeit, így különösen a gyermekvédelem és az oktatás bűnmegelőzési lehetőségeit, valamint a bűnmegelőzést segítő új megoldásokat.
A képzés célja az új megközelítésmódok és szemlélet minél szélesebb körű érvényre juttatása mellett az is, hogy a hallgatók képessé váljanak konfliktushelyzetek eredményesebb kezelésére és az érintettekkel, valamint a társintézményekkel – különösen a jelzőrendszer tagjaival – történő eredményesebb kommunikációra.
A program célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik munkavégzésük, mindennapi tevékenységük során közvetlen kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel és a fiatalokkal; így különösen a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében dolgozó szakemberek. A képzésen különösen számítunk (már az óvodában dolgozó szakemberektől indulva) az oktatási-nevelési intézményekben tevékenykedőkre, a védőnőkre, a rendőrökre, a gyermekorvosokra, a szociális szférában dolgozókra, a gyermekvédelmi, közigazgatási szakemberekre, a büntető igazságszolgáltatásban dolgozókra csakúgy, mint a civil szféra szakembereire. Túljelentkezés esetén az általános kiválasztási szempontok az irányadók.
A programmodul időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra.
A modulok tematikája a következő:


modulok

témakör

óraszám

I.

elméleti

Bűnmegelőzési alapismeretek

7

A gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni küzdelem alapjai

10

A korai probléma-felismerés főbb módszerei

9

A kezelőrendszer és beavatkozási területei

8

II.

gyakorlati

Konfliktuskezelési tréning

14

A programmodulok során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia által a résztvevők képessé válnak a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorok eredményesebb felismerésére, ezáltal a bűnelkövetővé válás folyamatába történő hatékonyabb beavatkozásra, az áldozati helyzetben lévő gyermekek és fiatalkorúak viktimizációs jegyeinek felismerésére, a kiskorú áldozatok és elkövetők részére eredményesebb segítségnyújtásra. Az intézményi erőszak és rendszerabúzus jellemzőinek megismerését követően saját intézményrendszerükben az ezt kizáró protokoll létrehozására és működtetésére is, valamint a fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás árulkodó jegyeinek eredményesebb felismerésére és a probléma kezelésére, a jelzőrendszer intézményei közötti eredményesebb kapcsolattartásra és együttműködésre.

I.2.    Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon képzés

A program célja, hogy a résztvevők képet kapjanak az áldozatpolitika új irányairól, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés legfontosabb (jog) intézményeiről és megoldásairól. Cél, hogy a résztvevők megismerjék az áldozattá válás magyarországi jellemzőit, az áldozatokat a büntetőeljárás során megillető jogokat és lehetőségeket, a bűncselekménnyel okozott kár jelenlegi megtérülési formáit, a másodlagos áldozattá válás kockázatát és annak elkerülési módszereit, és mindazokat az intézményeket, állami és civil szervezeteket, melyek érdemi segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozatává vált személyeknek. Fontos, hogy a hallgatók képet kapjanak az áldozattá válás pszichére gyakorolt következményeiről és azok direkt és indirekt hatásairól.
A képzés célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, a gyermekvédelemben, az egészségügyben, a közigazgatásban, vagy hatóságoknál feladatuk ellátása során kapcsolatba kerülnek áldozattá vált személyekkel. A képzés célcsoportját jelentik a szociális szférában dolgozók, valamint a civil szféra szakemberei is.
Túljelentkezés esetén a kiválasztás során speciális szempont a kiemelt projekt megvalósításában való közreműködés.
A programmodul időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra.
A modulok tematikája a következő:


modulok

témakör

óraszám

elméleti

Bűnmegelőzési alapismeretek

7

Az áldozatpolitika alapjai

2

Az áldozatsegítés alapjai

21

A bűncselekménnyel okozott kár főbb megtérülési formái

4

gyakorlati

Konfliktuskezelési tréning

14

 

A programmodulok során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia által a résztvevők képessé válnak az áldozattá vált személyek részére eredményesebb támogatás nyújtására, az áldozatsegítés és áldozatvédelem szempontjainak eredményesebb érvényre juttatására. Hatékonyabban tudnak együttműködni azokkal az ügyfelekkel, akikkel munkájuk során kapcsolatba kerülnek, eredményesebb együttműködést tudnak kialakítani azokkal az intézményekkel, amelyek az áldozatsegítés és az áldozatvédelem körében tevékenykednek. Képessé válnak ismeretek átadására az áldozatsegítő eljárás menetéről, a jelenleg igénybe vehető áldozatsegítési formákról és fórumokról, eredményesebben átlátják a bűnmegelőzés területét, főbb fogalmait, szabályait és intézményrendszerét, és hatékonyabban tudják érvényre juttatni a segítségnyújtás során az érintett emberi, állampolgári és a segítségnyújtáshoz kötődő jogait.
Célunk az is, hogy az elsajátított tudás segítségével a szakemberek képessé váljanak feladataik hatékonyabb elvégzésére, eredményesebb támogatás- és segítségnyújtására a potenciális áldozatok vagy a már áldozattá vált személyek részére, valamint a társintézményekkel való intenzívebb és hatékonyabb együttműködésre. A képzés célja, a resztoratív szemlélet minél szélesebb körű érvényre juttatása mellett az is, hogy a hallgatók képessé váljanak a konfliktushelyzetek eredményesebb kezelésére és az ügyfelekkel, valamint a társintézményekkel történő eredményesebb kommunikációra az általuk elsajátított technikák eredményeként.

I.3.    Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei képzés

A program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek mindazokkal a már meglévő és új lehetőségekkel, módszerekkel és formákkal, amelyek a bűnelkövetők eredményes reintegrációját szolgálják. A képzés keretében a résztvevők képet kapnak azokról a változásokról, amelyek a reintegrációban közreműködő intézményrendszer felépítésében és tevékenységi körében az elmúlt időszakban bekövetkeztek. Így megismerkednek az igazságügyi hivatalok tevékenységei köreivel, különösen a megújult pártfogó felügyelői szolgálat szervezetével és feladataival, a pártfogó felügyelet, mint közösségi büntetés, valamint az utógondozás és börtönpártfogolás, a közérdekű munka büntetés főbb szabályaival és megvalósulási formáival. A hallgatók képet kapnak a büntetőjogi mediáció jelenlegi szabályairól, alkalmazási lehetőségeiről és tapasztalatairól.
A program célcsoportja nem csak azoknak a szakembereknek a köre, akik tevékenységükkel a büntető igazságszolgáltatás intézményrendszeréhez kapcsolódnak, hanem azoké is, akik az közigazgatás, egészségügy, szociális szféra, oktatás területén, feladatuk ellátása során, vagy civil szervezetek keretében kerülnek kapcsolatba bűnelkövetővé vált személyekkel.
Túljelentkezés esetén a kiválasztás során speciális szempont a kiemelt projekt megvalósításában való közreműködés.
A programmodul időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra.
A modulok tematikája a következő:


modulok

Témakör

óraszám

elméleti

Bűnmegelőzési alapismeretek

7

Bevezetés a közösségi büntetések tanába

4

A pártfogó felügyelet alapjai

12

A fogvatartottak reintegrációjának eszközei

11

gyakorlati

Konfliktuskezelési tréning

14

 

A programmodul során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia által a résztvevők képessé válnak a megszerzett ismereteik birtokában a reintegrációt szolgáló új jogintézményekről történő felvilágosítás nyújtására, a reintegrációban részt vevő intézményekkel történő eredményesebb együttműködésre, a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok és a kockázati tényezők jobb felismerésére és megfelelő szinten történő értékelésére. Megismerve a reintegrációban részt vevő civil szervezetek tevékenységét és rendszerét képessé válnak azok eredményesebb bevonására saját tevékenységükbe, az alternatív büntetések, közösségi szankciók, elterelési lehetőségek hazai formáinak megismerésével képessé válnak saját szakmai környezetükben e jogpolitikai szemlélet eredményesebb képviseletére és e gondolatok továbbadására, megszerzett képességeiknek köszönhetően képessé válnak az érintettekkel való hatékonyabb kommunikációra.

II.     Bűnmegelőzési koordinátor szakirányú továbbképzés 

 

A képzés célja, hogy a bűnmegelőzés témájában jártas, eredményesen közreműködő szakembereket képezzen, akik a gyakorlatban alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek a bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, a hazai és nemzetközi bűnmegelőzési koncepciókról, a gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni fellépés, az áldozatvédelem és a bűnelkövetők reintegrációja főbb kérdéseiről.
A szakirányú továbbképzés célcsoportját azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek adják, akik tevékenységüknél fogva közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a bűnmegelőzési jelzőrendszer működéséhez, illetve a társadalmi bűnmegelőzéshez.
A szakirányú továbbképzésen elsősorban a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai (gyermekvédelmi alap- és szakellátásban, szociális területen dolgozók, pedagógusok, védőnők, stb.), áldozatsegítők, rendőrök, a büntető igazságszolgáltatásban dolgozók, pártfogó felügyelők, büntetés-végrehajtási szakemberek, munkaügyi szerveznél dolgozók és civil szakemberek részvételére számítunk.
A bekerülés feltétele az agrár-, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, informatika, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai, gazdaságtudományi, műszaki, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzési, sporttudományi, hitoktatási, természettudományi, művészetképzési és művészetközvetítési területekhez tartozó alapképzési szakok egyikén szerzett oklevél és szakképzettség.
Túljelentkezés esetén a kiválasztás szempontjai:

   • a projekt megvalósításában való közreműködés (15 pont);
   • munkahelyi ajánlás (5 pont);
   • gyakorlati tapasztalat, a szakmai gyakorlat hossza (5 év alatt: 5 pont; 5-10 év: 10 pont; 10 év felett: 15 pont).

Azonos pontszám esetén:

   • diploma minősítése; ennek azonossága esetén
   • a tanulmányi átlag a meghatározó.

Eredményes jelentkezés esetén a jogviszonyba történő felvétel érdekében szükséges a hallgatóknak az intézménybe történő személyes beiratkozása. A Miskolci Egyetem a hallgatókkal szerződést köt.
A képzés helyszíne Miskolc.
A szakirányú továbbképzés két alkalommal, 60-60 fős évfolyammal indul.
A programmodul időtartama 2 félév, 230 óra, melyből 177 elméleti és 53 gyakorlati óra.


Bűnmegelőzési koordinátor
I. évfolyam

Bűnmegelőzési koordinátor
II. évfolyam

1. félév:
2011. február 3-5.
2011. február 17-19.
2011. március 3-5.
2011. március 17-19.
2011. április 7-9.
2011. április 14-15.

1. félév:
2011. március 10-12.
2011. március 24-26.
2011. április 7-9.
2011. április 14-16.
2011. május 5-7.
2011. május 19-20.

2. félév:
2011. május 5-7.
2011. május 19-21.
2011. június 2-4.
2011. június 16-18.
2011. június 30. – július 1-2.
2011. július 15-16.

2. félév:
2011. szeptember 1-3.
2011. szeptember 15-17.
2011. szeptember 29-október 1.
2011. október 13-15.
2011. október 27-29.
2011. november 10-11.

Diplomamunka védés és záróvizsga-felkészítés:
2011. szeptember 9-10.

Diplomamunka védés és záróvizsga-felkészítés:
2012. január 6-7.

Záróvizsga (maximum 15 fő/nap):
2011. október 6-8.
2011. október 20.

Záróvizsga (maximum 15 fő/nap):
2012. január 25-27.
2012. február 10.


A képzési idő összesen két félév, a tanterv az alábbi:


tantárgy

I. félév
- óraszám

II. félév
- óraszám

Társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika

20

 

Bűnmegelőzési alapismeretek

13

 

Helyreállító igazságszolgáltatás elmélete és módszerei

14

 

A gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni küzdelem aktuális kérdései

21

 

A korai probléma-felismerés módszerei

19

 

A kezelőrendszer és beavatkozási területei

15

 

Pályázatírás

8

 

Infokommunikációs jogi ismeretek

4

 

Romológiai ismeretek

6

 

Összesen – I. félév

121

 

Az áldozatpolitika alapjai

 

7

Áldozatsegítés Magyarországon

 

14

A bűncselekménnyel okozott kár megtérülési formái

 

6

Közösségi büntetések és pártfogó felügyelet

 

25

Fogvatartottak reintegrációja

 

16

Iratszerkesztés alapjai

 

4

Kommunikációs ismeretek

 

16

Konfliktuskezelési technikák

 

8

Szakmai gyakorlat

 

12

Szakdolgozat

 

1

Összesen – II. félév

 

109

Mindösszesen – I. és II. félév

230

A képzés öt nagy ismeretkört ölel fel:

 • Az „Általános ismeretek” keretében 11 kreditpont értékben kerül sor a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika, a bűnmegelőzés és a helyreállító igazságszolgáltatás alapvető tételeinek és összefüggéseinek ismertetésére.
 • A 15 kreditponttal jegyzett, a „Gyermek- és fiatalkori bűnözés” bemutatására irányuló ismeretkör keretében kerülnek áttekintésre a bűnözés ezen alrendszere elleni küzdelem általános kérdései, a korai probléma-felismerés eszközei, valamint a kezelőrendszer beavatkozási területei.
 • Az áldozatpolitika alapjai, az áldozatsegítés valamint a bűncselekménnyel okozott kár megtérülési formái az „Áldozatsegítés” témakör részét képezik, 7 kreditpont értékben.
 • A közösségi büntetések, a pártfogó felügyelet és a fogvatartottak reintegrációjának főbb kérdései alkotják a „Reintegráció” című tudásterületet 10 kreditpontért.
 • A képzés ötödik, 14 kreditpontos nagy egysége a szakmai gyakorlatba való betekintésen túl olyan szakmai képességek és készségek, gyakorlati ismeretek elsajátítására és fejlesztésére irányul, mint a romológiai, pályázatírási, infokommunikációs, jogi, iratszerkesztési, kommunikációs és konfliktuskezelési ismeretek és technikák.

Az előadások és konzultációk a klasszikus egyetemi oktatási szisztéma szerint face-to-face módszerrel, plenáris előadások formájában zajlanak.
A gyakorlatorientált, tréning jellegű képzéseken a tervezett 60 fős évfolyamot maximum 12 fős csoportokba osztjuk szét. A szakmai gyakorlat során a hallgatók 5 különféle helyszínen kapnak lehetőséget a tapasztalatszerzésre úgy, hogy minden szakmai helyszínen 1 mentor fogadja a csoportokat.
A projekt egyik fő célja, hogy elősegítse a jelzőrendszerben illetve az ehhez kapcsolódó különféle intézményekben dolgozó szakemberek, önkéntesek, civilek, egyházak közötti kommunikációt, és részben ezen keresztül a bűnmegelőzési tevékenység komplex és hatékony végzését. Ezért kiemelten fontos, hogy a hallgatók nemcsak a képzés keretén kívül (pl. az esti programok, kötetlen társasági események során) vagy a képzés keretében (így az órákon) kapjanak lehetőséget beszélgetésre, információcserére, hanem közvetlenül az egyes társintézményekben szerezhessenek tapasztalatot azok működéséről, nehézségeiről, a bűnmegelőzési tevékenység keretében tett erőfeszítéseikről. Ennek leghatékonyabb megoldása a központilag szervezett szakmai gyakorlat lebonyolítása. A hallgatók öt kiemelt intézmény közül háromban tehetnek rövid (3x4 órás) látogatást. Így minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy legalább három társintézmény mindennapjaiba betekinthessen. Minden intézményben az intézményvezetők, illetve az általuk kijelölt munkatársak mutatják be az intézmény működésének jogszabályi kereteit, tevékenységét, illetve a klienseket, ügyfeleket (a közvetett célcsoportot).
A képzésen szerzett ismeretek ellenőrzésének módja a felsőoktatásban elfogadott eszközök segítségével történik. Így a képzés során a hallgatók a tárgy jellegétől függően írásban vagy szóban kollokvium vagy beszámoló formájában tesznek tanúbizonyságot tudásukról. A képzés szakdolgozat írásával, megvédésével, és záróvizsgával végződik.
A képzés során a résztvevők a következő ismereteket szerezhetik meg:

   • képet kapnak a társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika aktuális kérdéseiről, a nemzetközi és európai kriminálpolitika fejlődési tendenciáiról, fő feladatairól;
   • átfogó ismeretek szereznek a bűnmegelőzés fogalomrendszeréről, a hazai és nemzetközi bűnmegelőzési koncepciókról, valamint a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról;
   • betekintést nyernek a helyreállító igazságszolgáltatás hazai és nemzetközi elméletébe és módszereibe, különös tekintettel a mediáció intézményére;
   • részletesen megismerik az áldozatvédelem, az áldozatpolitika alapjait, valamint az áldozatsegítés hazai és nemzetközi modelljeit;
   • képet kapnak a gyermek- és fiatalkori bűnözés hazai és nemzetközi tendenciáiról, okairól, valamint a jelenséggel szembeni küzdelem általános kérdéseiről és eszközeiről;
   • megismerik és értelmezik a büntető igazságszolgáltatás és a bűnözéskontroll hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati működését, az alternatív, közösségi büntetéseket és intézkedéseket, valamint a társadalmi reintegrációt segítő módszereket;
   • képességet szereznek a főbb deviáns magatartások, különösen pedig a bűnözés, mint társadalmi jelenség és egyedi magatartás hátterében álló folyamatok felismerésére és megértésére;
   • az elmélet mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek infokommunikációs, jogi ismeretekre, az iratszerkesztés és a pályázatírás terén;
   • romológiai alapismeretekhez jutnak;
   • tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket szereznek;
   • erősítik empatikus és kapcsolatteremtő képességeiket.

A megszerzett ismeretek birtokában a hallgatók képessé válnak átlátni a bűnmegelőzésben érintett hatóságok és intézmények feladatkörét, elősegíteni a közöttük lévő együttműködést. Felismerni a különféle deviáns magatartások hátterében álló folyamatokat, kezelni az okokat, meghatározni a megfelelő megoldásokat illetve az érintett személyek számára szükséges segítséget, új, átfogó bűnmegelőzési stratégiákat kidolgozni a bűnmegelőzés kiemelt területein. Hatékony munkakapcsolatokat és együttműködést kialakítani más intézményeknél dolgozó szakemberekkel, a munkájukkal összefüggő, valamint a bűnmegelőzésben érintett intézmények közötti kapcsolat fenntartásához szükséges dokumentációs és iratszerkesztési technikákat alkalmazni, az infokommunikáció adta lehetőségeket sikeresen felhasználni.
A projekt kiemelt célja olyan tevékenységek megvalósítása, melyek a projekt lezárását követően is érdemi változást hoznak, pozitív irányban befolyásolják a projekt által érintett szakterületeket, a bűnmegelőzési tevékenységet. Így a képzési alprojekt a fenntarthatóság érdekében olyan képzési formát is kifejleszt, amely a fenntarthatóságon túl a közvetlen célcsoportba tartozó, de a képzésben részt venni nem tudó szakemberek bevonására és szakmai ismereteinek megerősítésére is alkalmas. Ennek érdekében kerül sor három e-learning tanegység kidolgozására és kísérleti oktatására. A három új képzési program egyenként 34 óra elméleti és 14 óra gyakorlati foglalkozáshoz kapcsolódóan tartalmaz tananyag-elemeket. A szakmai kívánalmaknak megfelelően kerül sor a különféle e-learning képzési technikák és módszerek beépítésére: videó-előadások, videó-illusztrációk, rajzok, ábrák, táblázatok, power point prezentációk, valamint multimédia illusztrációk, eset-bemutatások egészítik ki a szöveges tartalmat (törzsanyag, tesztek, linkgyűjtemény, irodalomjegyzék)

 

Ajánlattételi felhívás (3db FAT akkreditált kurzus e-learning tananyagainak fejlesztése során létrehozandó multimédia-elemek kidolgozása) LETÖLTÉS

Vállalkozási szerződés LETÖLTÉS

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.