Minőségbiztosítás

A Miskolci Egyetem vezetése Minőségpolitikájában elkötelezi magát és aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.

 

A Miskolci Egyetem Küldetésnyilatkozata szerint a hazai felsőoktatás meghatározó intézményeként az európai felsőoktatási térben az európai egyetemek Magna Chartája (1988. Bologna), és az azt kivető Berlini, Bergeni, Londoni Nyilatkozatok szellemében sokoldalú, interdiszciplináris képzéssel, magas szintű kutató és fejlesztő munkával járul hozzá az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez. A hazai jogi keretek, a felsőoktatási törvény, és az ágazati minőségpolitika alapján a Miskolci Egyetem e küldetését az egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói hazai és nemzetközi partnereivel közösen, együttműködve teljesíti.

Mindezt oktatási és kutatás-fejlesztési alapfeladata ellátása mellett a posztgraduális képzés, felnőttképzés, továbbképzés, távoktatás lehetőségeinek kihasználására – tekintettel az élethosszig tartó tanulás igényeire – építve valósítja meg.

Az egyetem vezetése minden oktatójától, dolgozójától és hallgatójától elvárja, hogy értékrendjeit és munkáját ennek szellemében vállalja és végezze.

http://www.uni-miskolc.hu/kuldetesnyilatkozat

 

Minőségpolitikánk:

 A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja (MEFRK) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és „A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól” 56/2013. (XII.13.) NGM rendeletével összhangban elkötelezett a minőségi felnőttképzési tevékenység, szolgáltatásnyújtás mellett.

A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjának fő feladata, hogy hozzájáruljon az Észak-magyarországi Régió versenyképességének növeléséhez olyan képzések nyújtásával, melyek növelik a munkaerő értékét.

A munkaadók és képzésben résztvevők elégedettségének fokozása érdekében a Központ

- folyamatos kapcsolatot tart fenn a régió munkaadóival és azok képviselteti szerveivel,

- folyamatosan keresi az új képzések indításának lehetőségét,

- folyamatosan fejleszti oktatási-képzési infrastruktúráját,

- magas szinten képzett munkatársakkal dolgozik,

- rendszeresen áttekint és értékeli működését.

 

Küldetésünk:

Az MEFRK Felnőttképzési tevékenységét regionális hatáskörrel, a kari-intézeti szabad oktatási-kutatási kapacitásra építve, szoros kapcsolatban a régió munkaerő-piaci szereplőivel, magas színvonalú szolgáltatást nyújtva végzi, hozzájárulva a régió versenyképességének növeléséhez.

 

Az FRK a Miskolci Egyetem önálló gazdálkodási egysége.

A Központ minőségbiztosítási rendszert működtet, amit a munkatársak folyamatosan fejlesztenek, figyelembe véve a Miskolci Egyetem minőségbiztosítási rendszerét és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és „A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól” 56/2013. (XII.13.) NGM rendeletben foglalt követelményeket.

Az FRK része az Egyetem minőségbiztosítási szervezetének, minőségirányítási felelőse tagja az ME Minőségbiztosítási Bizottságának.

A Miskolci Egyetem minőségügyi rendszere több szabályzatban, eljárásban illetve azokat összefoglaló kézikönyvben van rögzítve http://www.uni-miskolc.hu/minosegugyi-kezikonyv.

 

A Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja vállalta, hogy az új Felnőttképzési törvény minőségügyi előírásainak való megfelelésre az ME „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése” című TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2010-0001 pályázata V. alprojektjének (Minőségirányítási rendszer fejlesztése) keretében készül fel.

 

„Felnőttképzési Minőségbiztosítási Rendszer fejlesztése: a felnőttképzési szolgáltatások támogatására és bekapcsolásukra az intézményi minőségirányításba. Itt olyan keretrendszer, módszertan és vizsgálati anyagok kialakítása a cél, ami a felsőoktatásban alkalmazott EFQM-alapú megoldások sajátosságait kihasználva koordinálja a működésfejlesztést. A keretrendszer lehetővé teszi a felnőttképzési regionális együttműködést, amely a pályázati útmutató 1.2-es pontjában is meghatározott támogatási terület.”